Welcome to the official website of Shengzhou Houtu Tea Co., Ltd.

    About Us

     

    Contact
    Shengzhou Dapeng Tea Co., Ltd.
    Shengzhou Houtu Tea Co., Ltd.

    Address: No. 1578 Xingsheng Street, Shengzhou City, Zhejiang Province
    Tel: 0086-575-83349888
    Fax: 0086-575-83340089
    Website: http://www.dapengtea.cn
    Mail: dapengtea@dapengtea.cn

    Welcome domestic and overseas customers to visit and negotiate.

    Date:2016年5月13日 11:16

    Welcome domestic and overseas customers to visit and negotiate.

    TypeInfo: Trade News

    Keywords for the information: